PRTHAINEWS

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนและการแข่งขันสูงมาก การทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการมาพักของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมเพื่อให้โรงแรมสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน การตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับโรงแรมอย่างมหาศาล และยังทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมจึงจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การตลาดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารโรงแรมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และได้ผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น

 

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จึงได้จัด “หลักสูตรออนไลน์ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท”  ขึ้นมา เพื่อให้ทุกโรงแรมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมากเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอีกครั้ง

หลักสูตรเรียนออนไลน์ “กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” เป็นหลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนปรับตัวในยุควิกฤตโควิด 19 เรียนรู้ส่วนประกอบของการตลาดและการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาด ความสำคัญของการวางตำแหน่งทางการตลาด Dos and Don’ts ในการทำการตลาด สิ่งที่ลูกค้าอยากได้และสิ่งที่แบรนด์ควรทำ การปรับตัวของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาด การสร้างจุดต่างจากคู่แข่งและการหาจุดขายให้กับโรงแรม วิธีการเลือกช่องทางการขาย และวิธีการเลือกกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า การทำแผนการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย Market Analysis, Situation Analysis, Competitor Analysis, Budget,  Action plan กรณีศึกษา และ Marketing Plan Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รวมไปถึงผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำตลาดโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณชิน พิทักษ์ นรเทพกิตติ ซึ่งดำรงตำแหน่ง General Manager (GM) ที่ Anantara Angkor Resort; Former-GM Sofitel & MGallery Luang Prabang และเป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจสร้างรายได้ของโรงแรม การบริหารพนักงานต่างเชื้อชาติ ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม และประสบการณ์การทำงานกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารระดับสูงสุดของเชนที่เป็นที่รู้จักระดับโลก เปิดสอนเป็นหลักสูตร 2 วัน คือ เรียนในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่าย 6,900 บาทต่อท่าน  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรมที่ กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu