PRTHAINEWS

ศิราภา  อเนกสิทธิสิน (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี อยุธยา พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19” รับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการรู้สึกมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของ โรงแรมแคนทารี อยุธยา

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. อุมาพร เชิดฉาย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงแรมแคนทารี อยุธยา
  2. พีรญา ศุภวรกุล เลขานุการ โรงแรมแคนทารี อยุธยา
  3. ศิราภา อเนกสิทธิสินผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี อยุธยา
  4. เปรมจิตร หาญมานพผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมแคนทารี อยุธยา
  5. เจษฎา งามปลื้ม                 รองหัวหน้าฝ่ายต้อนรับ โรงแรมแคนทารี อยุธยา