PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร  รักษาการอธิการบดี และ ดร.นิรมล จินดานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดุสิต อินเตอร์เนชั่นเนล พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุสิตธานีเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 27 ปี อย่างมีคุณภาพ” เพื่อฉลองร่วมกัน โดยในพิธีมีการทำบุญทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเปิดตู้ปันสุข

ในปีนี้วิทยาลัยได้ถือโอกาสพิเศษ “เปิดตู้ปันสุข เพื่อสร้างรอยยิ้ม” ฉลองครบรอบ 27 ปี ด้วยความร่วมมือของพนักงานในองค์กรโดยสามารถนำอาหาร หรือของใช้จำเป็น มาบริจาคใส่ไว้ในตู้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นวิถีชีวิตในยุคโควิด-19 ที่มาพร้อมกับ “ความปกติรูปแบบใหม่”  หรือ “New Normal” ในรูปแบบตู้กับข้าวนอกครัว พร้อมข้อความ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้ แบ่งปันกัน” ซึ่งตู้ปันสุขนี้ถูกจัดไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ของวิทยาลัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปในระแวกใกล้เคียง และบุคลากรสามารถมารับหรือเติมใส่ได้อย่างสะดวก ถือเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่ต้องการแบ่งปัน โดยยังสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้ออาทรที่มีในสังคมไทยมาโดยตลอด

วิทยาลัยดุสิตธานี ก่อตั้งด้วยปณิธานอันแรงกล้าและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย อดีตประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และวุฒิสมาชิกที่จะสร้างบุคลากรด้านการโรงแรมที่มีความสามารถโดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม จากความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี จึงได้รับการอนุมัติและรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ให้มีฐานะเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในนาม “วิทยาลัยดุสิตธานี” หรือ Dusit Thani College เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539

กว่า 2 ทศวรรษที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทักษะวิชาชีพ พร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการโรงแรมและการประกอบอาหาร ที่สร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบการ ด้วยรากฐานที่มั่นคงจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (International Programs) พร้อมด้วยหลักสูตรระยะสั้นครบวงจร www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล pr.pr@dtc.ac.th