PRTHAINEWS

“การบริหารงานส่วนหน้าให้เกิดความราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพักไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ อีกทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารของแผนกต้อนรับส่วนหน้ายังจำเป็นต้องทราบวิธีการทำรายงานต่าง ๆ และการดูตัวเลขของรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย”

 

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอาหารและการโรงแรมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและในระดับสากล ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้าน “การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท” โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรม เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ภาพรวมของแผนกต้อนรับส่วนหน้า นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า การจัดการและวางแผนด้านอัตรากำลังคน ราคาห้องพักและกลุ่มลูกค้า เทคนิคการเพิ่มรายได้กับงานบริการส่วนหน้า การจัดการงานบริการลูกค้าส่วนหน้า กรณีศึกษาการบริหารงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า

 

หลักสูตรที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นมานี้เหมาะสำหรับระดับหัวหน้างานบริการส่วนหน้าระดับต้นถึงระดับกลางของโรงแรม และบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ในด้านการบริหารงานส่วนหน้า ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณรรฐ ตีระแพทย์ Group General Manager and Business Developing Director of L.S. Hotels & Resorts Group และผู้เขียน Facebook เพจ “ความรู้รอบโรงแรม” โดยหลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรม 2 วัน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 6,900 บาทต่อท่าน www.dtc.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@:dusit.edu