PRTHAINEWS

ในช่วงเหตุการณ์นี้ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปยังหลายจังหวัด และมีผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก ทุกฝ่ายจึงมีมาตรการการจัดการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค และป้องกันการแพร่กระจาย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

หนึ่งในกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ และช่วยทำการรักษาให้ผู้ติดเชื้อหายจากโรคนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน ในการตรวจคัดกรองคนไข้ พูดคุย และรักษาคนไข้ อุปกรณ์ป้องกันที่กล่าวถึง ได้แก่ หน้ากากอนามัย , Face shield แอลกอฮอล์ และชุดป้องกันเชื้อโรค หากมีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอต่อการใช้งานในการไปปฏิบัติหน้าที่การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และสร้างความปลอดภัยให้กับคนไข้ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ามารับการรักษา หรือตรวจอาการในโรงพยาบาลอีกด้วย                         

 

คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด และผู้ร่วมอุดมการณ์ท่านอื่นๆ ได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.20 น. คุณฐิติยาเป็นตัวแทนเข้าไปร่วมบริจาคมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ทางโรงพยาบาลราชวิถี เป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ให้เกียรติมารับชุดป้องกันคือ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ หัวหน้าศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลราชวิถี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับมอบชุดป้องกัน และในอนาคตทางเฮียร์ไลฟ์จะยังมีการสนับสนุนโรงพยาบาลอื่นๆต่อไปอีก เพื่อที่เราจะสามารถผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันได้

 

หากมีข้อสงสัย หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทางการได้ยิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิ เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อแก้ไขการได้ยิน สามารถสอบถามได้ที่ไลน์ medel.service หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th