PRTHAINEWS

DSmart Training

           รับจัดอบรม สัมมนาและที่ปรึกษาด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกรายจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้าแม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702
เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
อีเมล์ : dsmarttraining@gmail.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)