PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการประกอบอาหารและการโรงแรมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร  รักษาการอธิการบดี และทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร พร้อมนักศึกษารวมพลังปรุงอาหารส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสิรินธร โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้ประเทศไทยได้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีบุคลากรบางกลุ่มที่ต้องทำงานอย่างหนักไม่ได้หยุดพัก เพราะต้องช่วยเยียวยาและรักษาผู้ป่วย นั่นคือ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและการรักษาซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้า ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคทางการแพทย์แต่มีความชำนาญทางด้านการประกอบอาหาร จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในส่วนนี้โดยการรวมพลังเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันผลิตข้าวกล่องและของว่างพร้อมเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารคาว ขนมไทย ขนมเบเกอรี่ และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อไป

 

กิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแคมเปญพิเศษ “ฟู้ด ฟอร์ ฮีโร่” (Food For Heroes) ของกลุ่มดุสิธานี ซึ่งเป็นบริการรับจัดเตรียมอาหารและส่งมอบให้กับบุคลากรที่ร่วมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการส่งกำลังใจในช่วงภาวะวิกฤติให้กับหน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่สามารถจัดเตรียมด้วยตัวเอง ถือเป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือและแบ่งปัน สะท้อนความเอื้ออาทรในสังคมไทย

 

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร กล่าวว่า “วิทยาลัยดุสิตธานีขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์​​ทั่วประเทศที่เสียสละในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้​ ทั้งนี้วิทยาลัยจะยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือในทุกมิติที่สามารถทำได้ และในเร็ว ๆ นี้ก็ยังมีโครงการช่วยเหลือสังคมเกิดขึ้น นั้นคือการจัดฝึกอบรมออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นออกมาอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้วิทยาลัยมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้คนที่กำลังมองหาแนวทางและความรู้ใหม่ ๆ ได้นำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th