PRTHAINEWS

      คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด, คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ, คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ถุงขยะที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดโรงงานผลิตถุงขยะแห่งใหม่ในเครือ “เอสดีเจ อินเตอร์” ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่สอง บนพื้นที่ 21 ไร่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยโรงงานแห่งนี้สามารถรองรับการผลิตถุงขยะทั้งรูปแบบ OEM และแบรนด์เอ็นจอย ได้เพิ่มขึ้นถึง 2,000 ตันต่อเดือน พร้อมเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตเพื่อให้เป็นโรงงานสีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการผลิตได้ภายในปีนี้

            สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/NjoyGarbageBag