PRTHAINEWS

ON THE ROCK

🤟 สนุกกับสีสันของงาน “ON THE ROCK ร็อกบอกรัก” กันแล้ว
อย่าลืมไปสนุกกันต่อกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
ที่มีความหลากหลายมากมาย ล้วนน่าแวะน่าสัมผัส

วัดเจดีย์หลวง-ON THE ROCK

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ไปกับ ON THE ROCK

วัดเจดีย์หลวงฯ นับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ จ. เชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงมังราย ต่อมามีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ความกว้างถึงด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่
ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา

วัดพระธาตุดอยคำ-ON THE ROCK

วัดพระธาตุดอยคำ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ กับ ON THE ROCK

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ บริเวณดอยคำ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่สถานที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์พระธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวช-ON THE ROCK

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ กับ ON THE ROCK

เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานในวโรกาสเสด็จมาทรงงานหรือเยี่ยมเยียนราษฎรใน จ. เชียงใหม่ หรือจังหวัดในเขตภาคเหนือรวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง ๆ บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม
มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ภายในบริเวณพระตำหนัก มีสถานที่น่าชมต่าง ๆ เช่น พระตำหนักต่าง ๆ เรือนปีกไม้ หอพระ สวนกุหลาบ เป็นต้น

ยอดดอยม่อนแจ่ม-ON THE ROCK

ON THE ROCK พาทัวร์ยอดดอยม่อนแจ่ม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

ยอดดอยม่อนแจ่ม ดอยที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาวจิบกาแฟรับประทานอาหาร ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว พร้อมเช็กอินกับสวนดอกไม้สีสวยมีผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้เมืองหนาวจากชาวเขาจำหน่าย สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีม่อนแจ่มมีที่พักที่ให้บริการมากมาย ทั้งแบบบ้าน กระโจมเต็นท์ ให้พักผ่อนสัมผัสกับอากาศเย็นสบายชมวิววภูเขาบนม่อนแจ่มได้แบบเต็มที่

ล่องแพลำน้ำแตง-ON THE ROCK

ON THE ROCK พาล่องแพลำน้ำแตง เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ลำน้ำแม่แตง เป็นสายน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิง มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาแดนลาว อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
ใกล้กับชายแดนพม่า แล้วไหลผ่าน ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว และ อ. แม่แตง สำหรับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแตง
เป็นกิจกรรมยอดนิยมของผู้มาเยือน ต. เมืองคอง มีช่วงระยะทางประมาณ 5-7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแพแต่ละรอบประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กันกระแสน้ำและจุดพักแวะ โดยแพไม้ไผ่หนึ่งลำนั่งได้ตั้งแต่ 1-4 คน หรือถ้าน้ำหนักตัวไม่เยอะบางลำอาจมีนั่งได้ถึง 5 คน ทั้งนี้ผู้ควบคุมดูแลจะเป็นคนตัดสินใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก

ถ้ำหลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติขุนขาน -ON THE ROCK

ON THE ROCK พาทัวร์ถ้ำหลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขานมาประมาณ 10 กม. มีลักษณะเป็นถ้ำในภูเขาหินปูนที่อยู่สูงจากพื้นราบหน้าถ้ำประมาณ 2 เมตร และมีความลึกประมาณ 150 เมตร เมื่อเข้าไปภายในจะมีหินงอกหินย้อยและบัลลังก์หินที่สวยงาม และบริเวณชั้นบนจะมีปล่องโพรงคล้ายปล่องภูเขาไฟ นอกจากนี้ ภายในถ้ำโดยทั่ว ๆ ไปยังพบกุมภลักษณ์ (หรือโบกในภาษาอีสาน) กลับหัวจำนวนมาก ส่วนผนังและเพดานถ้ำบางจุดจะมีลวดลายของหินเป็นม่านสีรุ้งที่สุดแสนจะอันซีน โดยสีที่ปรากฏก็มีตั้งแต่สีจาง ไปจนถึงสีที่มีความหลากหลาย มีความเข้มชัด เป็นแนวเรียง ๆ กันเหมือนสีรุ้ง ประดุจดัง “ม่านสีรุ้ง” ผืนใหญ่อันสวยงามน่าตื่นตา
ตื่นใจ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ จนทำให้ถ้ำแห่งนี้ได้รับการเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า “ถ้ำสีรุ้ง”

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่
โทร. 0 5324 8604-5