หมวดหมู่: Technology

ข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ

KPTechman
อะไหล่รถยนต์

Aruba และ Forrester เผยผู้ผลิตใน APAC ให้ความสำคัญสูงสุดกับการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

  นวัตกรรมทางเท…