PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 4 จากขวา) รักษาการอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ รับมอบเงินสมทบเข้าโครงการ “ปันน้ำใจ มะฮอกกานีพี่ให้น้อง” โดยมีคุณสิทธิ์ ทวีสิน (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้ส่งมอบรายได้ดังกล่าวจากการขายหน้ากากอนามัยตราสัญลักษณ์วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านเศรฐกิจของนักศึกษารุ่นน้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการ “ปันน้ำใจมะฮอกกานีพี่ให้น้อง” ขึ้น โดยเป็นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ช่วยกันซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ซึ่งรายได้ทั้งหมด (หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว) มอบให้กับรุ่นน้องเป็นจำนวนทั้งสิ้น 73,370.00 บาท

 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับรุ่นน้องนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากก็น้อย และในส่วนของวิทยาลัยเองนั้นก็ยังคงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการหลอมรวมพลังแรงใจในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล pr.pr@dtc.ac.th