PRTHAINEWS

การตั้งราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่น้อยไปกว่าตัวสินค้า จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและนำกลยุทธ์ที่แตกต่างมาใช้เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางด้านราคา 

 

เทคนิคการตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมมีความสำคัญมากอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของโรงแรม การที่ผู้ประกอบการสามารถขายห้องพักได้ดี ทำกำไรได้งดงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมขายหรือทีมการตลาดเพียงแค่อย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญที่อีกอย่างคือ “การตั้งราคา” ด้วย โดยเฉพาะราคาห้องพักที่ต้องขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งขายตรง ขายผ่าน OTA ขายผ่านบริษัททัวร์ หรือผ่านคู่ค้าต่าง ๆ การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้โรงแรมสามารถขายห้องพัก ได้ในราคาสูงที่สุดในทุกๆ ช่วงเวลา ผ่านทุกๆ ช่องทาง โดยทำกำไรได้มากที่สุด และไม่มีปัญหาหรือการร้องเรียนจากฝ่ายใด ๆ เลย แต่ในทางตรงกันข้ามหากโรงแรมตั้งราคาผิดพลาดไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการตัดราคากันเอง สูญเสียโอกาส สูญเสียลูกค้า สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ ขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และอาจถูกลูกค้าหรือคู่ค้าตำหนิต่อว่า

วิทยาลัยดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “กลยุทธ์การตั้งราคา” นี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการตั้งราคาห้องพักแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับในแต่ละช่วงเวลา ผ่านแต่ละช่องทาง ให้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่โรงแรมจะได้สามารถทำยอดขายและกำไรได้สูงที่สุด ผู้เรียนยังได้ทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับราคาโรงแรม กลยุทธ์การกำหนดราคาโรงแรม ตัวอย่างกลยุทธ์การกำหนดราคาโรงแรม การกำหนดราคาห้องพักโรงแรม การกำหนดราคาแบบ Dynamic การคำนวณค่าห้องพักของโรงแรมอีกด้วย

 

หลักสูตรออนไลน์ “กลยุทธ์การตั้งราคานี้ เหมาะสำหรับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายการตลาด ผู้ดูแลยอดขายและรายได้ของโรงแรม โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการตั้งราคาขาย คุณณัฐรินทร์ ธนัสกุลศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pricing และ Revenue Management อดีต Cluster Revenue Manager Pullman Bangkok & Pullman Pattaya Hotels G ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง Cluster Director of Revenue Sofitel Bangkok Sukhumvit & Mercure Bangkok Sukhumvit 11 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการอบรม 2 วัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมราคา 6,900 บาทต่อท่าน www.dtc.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@:dusit.edu