PRTHAINEWS

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 11.11 น. คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ได้บริจาคมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE 3M จำนวน 100 ชุด แอลกอฮอล์อีกจำนวน 12 แกลลอน และหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินจำนวนทั้งหมด 200 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์อาทิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานต่างๆ ทั้งการพูดคุย ช่วยเหลือ ดูแล และรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล อีกทั้งบุคคลอื่นๆที่มาโรงพยาบาลอีกด้วย โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำไปสู่การแพร่ระบาด และลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนไข้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสร้างความปลอดภัยให้กับทุกๆฝ่ายอีกด้วย ซึ่งหากทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ที่เพียงพอก็จะช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรได้อีกระดับหนึ่ง

 

ทางเฮียร์ไลฟ์เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และไม่นิ่งนอนใจกับวิกฤติการณ์นี้ ด้วยเหตุนี้เองทางคุณฐิติยา จึงได้ร่วมสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะได้แก่ หน้ากากอนามัย , Face shield แอลกอฮอล์ และชุดป้องกันเชื้อโรค โดยทางเฮียร์ไลฟ์ได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ หนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลพระมงุฏเกล้า ซึ่งหากหลายๆฝ่ายช่วยกันในหลายๆด้าน ก็จะนำพาให้เราสามารถผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปได้ ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันและกันได้ เพียงแค่คุณเริ่มต้นที่จะทำเท่านั้น อาจเป็นสิ่งง่ายๆอย่างเช่น การอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส, ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปในที่สาธารณะ หรือที่ๆมีผู้คนจำนวนมาก และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะ หรือการสัมผัสกับผู้อื่น เป็นต้น 1 คนร่วมใจ ข้ามผ่านภัยนี้ไปด้วยกัน

 

หากมีข้อสงสัย หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทางการได้ยิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิ เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อแก้ไขการได้ยิน สามารถสอบถามได้ที่ไลน์ medel.service หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th