PRTHAINEWS

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. ชวนคนทำงานรุ่นใหม่ร่วมจุดประกายไอเดียด้านความปลอดภัยของการทำงานในยุค Next Normal ในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ “OSH Avenue International Conference หรือ OAIC 2022” ภายใต้คอนเซปต์ “FORSIGHT FOR SAFE มองการณ์ไกลความปลอดภัยในการทำงาน” พร้อมร่วมตอบโจทย์ประเด็นสังคมด้านความปลอดภัยในชีวิตและการทำงานยุค Next Normal จากเหล่านักคิดชั้นนำ อาทิ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิพากษ์ชั้นนำของเมืองไทย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ มือปั้นสตาร์ทอัพ, หมอดื้อ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ซีอีโอบางจาก, ดร.สุปรียา อดุลยานนท์นักสร้างนวัตกรรมความสุขในการทำงาน, รศ.ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง, ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ นักพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย และ Prof. Dr. Mark Gregory Robson นักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และ ดร.ยูกะ อูจิตะ จาก ILO พร้อมเปิดเสวนาหลักคิดพลิกวิกฤตมาร่วมปรับกลยุทธ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัล และยุค Next Normal พร้อมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถกทุกประเด็นที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ หรือเข้าฟัง Live สดได้ที่ Streaming Live ได้ที่ T-OSH Facebook โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนทำงานรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ที่ https://oaicth.com/ 

เกี่ยวกับ สสปท.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน การศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน