PRTHAINEWS

Aruba และ Zebra Technologies ร่วมกันพัฒนาระบบตรวจสอบ Mobile User Experience, Application Performance และ Network Operations ที่เหนือชั้น

โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AIOps ชั้นสูงนี้ จะทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในแบบทันท่วงที เพื่อให้สามารถปรับปรุงการดูแลรักษาให้ดีขึ้น เพิ่มระยะเวลาในการทำงานของระบบให้ต่อเนื่องยาวนานยิ่งขึ้น และปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ. 2564 – อรูบ้า (Aruba) บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (NYSE: HPE) ประกาศเปิดตัวโซลูชันระบบฝังตัวสำหรับอุปกรณ์พกพาที่สามารถตรวจสอบประสบการณ์ของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดได้อย่างเหนือชั้นกว่าใคร โดยระบบ AI Agent Software ของ Aruba User Experience Insight (UXI) ที่พัฒนาร่วมกับ Zebra Technologies ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับพนักงานด่านหน้าของธุรกิจที่มีโซลูชันและพันธมิตรสำหรับระบบที่ Edge นี้ จะถูกฝังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของ Zebra เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงและข้อมูลในแบบทันท่วงที พร้อมแจ้งเตือนกรณีปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน, การเชื่อมต่อ Wi-Fi, การเคลื่อนที่ระหว่างทำงาน และประสิทธิภาพของการสื่อสารด้วยเสียงได้ทันที ซึ่งการแจ้งเตือนโดย Aruba UXI นี้จะถูกส่งออกไปพร้อมกับคำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้แอปพลิเคชั่นสำคัญของธุรกิจทำงานได้อย่างลื่นไหลและผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดี ซึ่งผลลัพธ์ของการใช้งานโซลูชันนี้ก็คือการที่ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้น, พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างแม่นยำตรงจุดมากยิ่งขึ้น

การประกาศในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง Aruba และ Zebra ที่ต้องการนำเสนอนวัตกรรมบนอุปกรณ์พกพาออกสู่ตลาดร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม โดยความสามารถในการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและใช้งานแอปพลิเคชันของระบบ UXI Agent ในแบบ AI ของ Aruba นี้จะทำงานร่วมกับ Zebra’s Worry-Free Wi-Fi Edge Insights™ เพื่อทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถึงระดับอุปกรณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นในเครือข่ายได้ล่วงหน้า และแสดงผลบนหน้าจอ Aruba UXI Dashboard ที่เข้าใจได้อย่างง่ายดาย

“Zebra ได้ทำการพัฒนา WorryFree Wi-Fi Edge Insights เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมได้” คุณ Julie Johnson รองประธานฝ่าย Global Product Management and Portfolio for Enterprise Mobile Computing แห่ง Zebra Technologies กล่าว “WorryFree Wi-Fi Edge Insights จะทำการรแจ้งเตือนประเด็นต่าง ๆ ให้กับธุรกิจที่มีระบบ Edge-to-Cloud แบบล่วงหน้า เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล และผลกำไรให้สูงยิ่งขึ้นได้”

โซลูชันดังกล่าวนี้จะช่วยให้ฝ่าย IT สามารถทำการรวบรวม, วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงประสิทธิภาพได้ในแบบทันท่วงทีโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ข้อมูลจากแต่ละอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้น ๆ โดยตรง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่มีความแม่นยำสูงยิ่งกว่าการใช้ข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาทำการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายและการรับส่งข้อมูลเสียงนั้นอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับความสูง หรืออาจแตกต่างกันเมื่อใช้งานบนรถยกสิ่งของที่กำลังเคลื่อนที่ หรือในขณะที่กำลังใช้งานอยู่บนชั้นเก็บสิ่งของชั้นบนสุด การใช้ Agent ของ Aruba UXI ร่วมกับ WorryFree Wi-Fi Edge Insights ของ Zebra นี้จะทำให้ฝ่าย IT เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ และทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่หรือดูแลระบบจากระยะไกล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากการเก็บรวมบรวมข้อมูลในแบบ Real-time นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT สามารถทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่เกิดปัญหา ในขณะที่ระบบอื่นๆ อาจไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาลักษณะนี้ได้

“เมื่อองค์กรธุรกิจต้องก้าวกระโดดด้วยการทำ Digital Transformation ปริมาณของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งต้องทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเข้าใจเชิงลึก (Insights) นั้นก็เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ” คุณ Brian Ray รองประธานฝ่าย Engineering แห่ง HarborTech Mobility ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Aruba ในระดับ Platinum และเป็นพันธมิตรของ Zebra ในระดับ PartnerConnect Premiere Solutions กล่าว “วิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงต้องถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์นี้ แต่ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะมีคุณค่าได้ตามแหล่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ถูกสร้างจากอุปกรณ์พกพานี้ถือเป็นแห่งข้อมูลชั้นยอดทางด้านประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหา เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลปฐมภูมิที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของระบบเครือข่าย, บริการ และแอปพลิเคชันโดยตรง”

ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาของ Zebra และเครื่องจักร IoT อื่นๆ นั้นสามารถนำมาใช้รวบรวม, วิเคราะห์ และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งที่ Aruba นั้นก็มีการบุกเบิกแนวทางการประยุกต์ใช้ AI เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายและแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว โดย Aruba UXI ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ AIOps ใน Aruba น้นก็ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถในการทำ Incident Detection ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของบริการต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ บริการดังกล่าวนี้ทำงานบน Cloud และจะช่วยให้ฝ่าย IT สามารถแก้ไขประเด็นต่าง ๆ ได้ในแบบเชิงรุกก่อนที่ประเด็นเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงยังสามารถช่วยลดปริมาณการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องลงได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT นั้นไม่จำเป็นต้องลงไปสำรวจปัญหาที่หน้างานด้วยตนเองแต่อย่างใด ระบบ AIOps นี้ทำงานในฐานะของบริการหนึ่งภายใน Aruba ESP (Edge Services Platform) ซึ่งเป็นระบบ Cloud-Native แรกของวงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริหารจัดการ Edge ได้แบบอัตโนมัติ, ครบวงจร และมั่นคงปลอดภัย

“กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) นั้นล้วนต้องมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน, ลดเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ให้เหลือน้อยลง และใช้แรงงานทักษะที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด” คุณ Michael Tennefoss รองประธานฝ่าย IoT and Strategic Partnerships แห่ง อรูบ้า (Aruba) บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าว “ปัญหาที่น่าหงุดหงิดใจจำนวนมากนั้นมักเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวและยากต่อการแก้ไข การรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาอย่างทันท่วงทีในช่วงที่เกิดปัญหานั้นได้จะทำให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร และทำให้ทราบได้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ Worry-Free Wi-Fi Edge Insights ของ Zebra ร่วมกับ Aruba UXI นั่นเอง”

Aruba UXI Agent จะพร้อมใช้งานภายในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในอุตสาหกรรมสาธารณสุข, โรงแรม, ขนส่ง และค้าปลีกเป็นหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือการร่วมทดสอบระบบล่วงหน้า กรุณาติดต่อทีมงาน Aruba ได้ทันที

ท่านสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=djZoHgkz0ac

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับ อรูบ้า (Aruba) บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์

อรูบ้า (Aruba) บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์คือผู้นำระดับโลกทางด้านโซลูชันระบบเครือข่ายอัจฉริยะสำหรับEdge-to-Cloudที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งใช้ AI ในการเปลี่ยนระบบเครือข่ายให้เป็นอัตโนมัติ และยังใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างทรงพลัง ด้วย Aruba ESP (Edge Services Platform) และทางเลือกในการใช้งานแบบ as-a-serviceทำให้อรูบ้าได้ใช้แนวทางแบบ Cloud-Native ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบ์โจทย์ด้านการเชื่อมต่อ, ความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางด้านการเงินได้ทั้งสำหรับการใช้งานในทั่วทั้งองค์กรธุรกิจ,สาขาของธุรกิจ, ศูนย์ข้อมูล และการทำงานจากระยะไกล โดยครอบคลุมทั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย, เครือข่ายแบบไร้สาย และเครือข่าย WAN

ถ้าหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.arubanetworks.com/ โดยสำหรับการอัปเดต ข่าวสารแบบทันท่วงที กรุณาติดตามที่ Twitterและ Facebook และสำหรับการพูดคุยเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายทุกที่ทุกเวลาและผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า กรุณาเยี่ยมชม Airheads Social ที่ https://community.arubanetworks.com/