PRTHAINEWS

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ หลงไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล มอบรองเท้าผ้าใบบาโอจิ (Baoji) สีขาว ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 24 โรงเรียน

นายชาลี ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลงไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้ารองเท้าผ้าใบบาโอจิ (Baoji) พร้อมด้วย นาย หวู จื่อ วู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชียงใหม่ ร่วมบริจาครองเท้าผ้าใบ บาโอจิ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 24 โรงเรียน (ครั้งที่ 1) มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษอันเป็นมงคลครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยมี นางยุพารัตน์ เนียมหอม, นางซวี่ เฉี่ยน, นายไชยวัฒน์ ชยาภิรตานนท์, นายหลัว เจี้ยน ยู๋, นายบุญเรือง ฟูอนันต์, นางสมศรี ศรีมนัส, นายสวัสดิ์ เจริญสุข ร่วมในพิธีส่งมอบ ณ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้