PRTHAINEWS

ไวไว เตรียมร่วมประเพณีทิ้งกระจาดไทยทาน ประจำปี 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนิรชา บุญจิตธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไวไว” นำทีมมอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ สมาคมศรัทธาคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัด “งานบุญประเพณีทิ้งกระจาดไทยทาน ประจำปี 2563” มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับ รวมทั้งผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี นายประทีป สารีกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกสมาคมฯ, นายบุญเหลือ สรรเสริมทิม (ที่ 5 จากซ้าย) รองนายกสมาคมฯ และนายสัญญา กุหลาบเพชร (ที่ 6 จากซ้าย) สมาชิกสมาคมฯ ร่วมรับมอบ ณ เทววิหารหลวงปู่ไต่ฮงกง บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้