ป้ายกำกับ: 5 โรงแรมเครือเคป แอนด์ แคนทารี จ.ชลบุรี ปลอดภัยจาก COVID-19 ด้วยประกาศนียบัตรจากกรมอนามัย และ ททท.