หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดงาน “สร้างงาน สร้างอาชีพ พิชิตโควิด-19” เพื่อการพัฒนาอาชีพ พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี หน…

หลักสูตร “การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี เรียนรู้และฝึกทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกการพบปะ

วิทยาลัยดุสิตธานี หน…