PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดให้มี หลักสูตร “การวางแผนและบริหารจัดการครัวขึ้นมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในด้านความชำนาญและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยครัวนั้นเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทางด้านอาหาร จึงต้องมีการบริหารจัดการครัวที่ดี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารไม่ควรมองข้ามในด้านการพัฒนาอยู่เสมอ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและสามารถวางแผนบริหารจัดการครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เนื้อหาของหลักสูตร “การวางแผนและบริหารจัดการครัว” ประกอบไปด้วยการวางแผนกำลังคน การดูแลรักษาอุปกรณ์ และความสะอาด การทำสูตรอาหารมาตรฐาน การควบคุมมาตรฐานต่อที่ การจัดซื้อ และรับสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อยอดขาย เทคนิคการลดการสูญเสีย การวิเคราะห์ยอดขายเพื่อวางแผนการจัดซื้อการกำหนด par level การควบคุมสต็อกสินค้า การควบคุมต้นทุนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคลากรในธุรกิจอาหาร หรือแม้กระทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทางด้านนี้ โดยเป็นการจัดอบรมในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมท่านละ 9,900 บาท www.dtc.ac.th

หมายเหตุ: ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu