PRTHAINEWS

อัษณา จันเทพา (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง, พลับพลึง ยิ้มเมือง (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง และ กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19” จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ของ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง และ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ถือเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรมทั้ง 3 แห่ง

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นัญชวัจณ์ สาครพินิช พนักงานต้อนรับ
  2. ศรชัย จำปาเรือง             ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
  3. กิตติเดช คุ้มม่วง               ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง
  4. อัษณา จันเทพา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
  5. พลับพลึง ยิ้มเมือง ผู้จัดการ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง
  6. ฉัตรแก้ว วัชนุภาพร ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
  7. ชนิธาร ก้านเพชร พนักงานต้อนรับ