PRTHAINEWS

การดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป หรือ GM โรงแรมไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพนักงานที่มีคุณภาพที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การรับมือกับความกดดัน ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีความพร้อมที่สุดและเตรียมตัวให้ดีที่สุด หากคุณกำลังทำตำแหน่งนี้อยู่ หรือตั้งเป้าไว้ในอนาคตว่าจะไปถึงจุดนั้น ควรต้องเข้าใจในหลักการและเนื้องานให้ถ่องแท้ และฝึกความเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการสื่อสาร บริหารจัดการ และสามารถเอาชนะใจพนักงานทุกคนได้

 

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้าน “การเป็นจีเอ็ม (GM) โรงแรม” โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย การทำความเข้าใจกับความท้าทายต่าง ๆ ที่โรงแรมกำลังเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน แนวทางการบริหารในรูปแบบใหม่ การรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโรงแรม เคล็ดลับและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโดยรวม การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับความประทับใจสูงสุด การขยายความรู้ในด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำด้านมูลค่า แบรนด์และการบริหารจัดการในด้านการเงินทั้งช่วง High และ Low Season วิธีการมองหาโอกาสและความต้องการของตลาด การสังเกตแนวโน้มคู่แข่ง และการตอบสนองให้รวดเร็วทันท่วงที เคล็ดลับการชนะใจเจ้าของโรงแรม ผู้แทนเจ้าของ และผู้บริหารระดับสูง การสร้างเครือข่ายและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกลุ่มผู้เข้าสัมมนา

 

หลักสูตรออนไลน์ “การเป็นจีเอ็ม (GM) โรงแรม” นี้เหมาะสำหรับเจ้าของโรงแรมที่ต้องการบริหารกิจการด้วยตัวเอง ผู้บริหารโรงแรมระดับสูง ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป(GM) หรือ ผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการทั่วไป(GM) โดยหลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการเป็น GM ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การสร้างรายได้ การเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน การบริการลูกค้า รวมถึงเทคนิคในการทำงาน ร่วมกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารของเชนโรงแรมสากลด้วย

 

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชิน พิทักษ์ นรเทพกิตติ ผู้จัดการทั่วไปของ Anantara Angkor Resort; Former-GM Sofitel & MGallery Luang Prabang ผู้ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจรายได้ของโรงแรม การบริหารพนักงานต่างชาติ และต่างวัฒนธรรม การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารระดับสูงของเครือโรงแรมที่เป็นที่รู้จักระดับโลก โดยการจัดฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพียงท่านละ 6,900 บาทเท่านั้น www.dtc.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu