PRTHAINEWS

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด (hearLIFE Thailand) ได้เข้าไปร่วมอวยพร และแสดงความยินดีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (Independent News Network) พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิสัยทัศน์กับคุณศักดา จิวัธยากูล บรรณาธิการการบริหารสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด เกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางการได้ยิน และผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินในทุกระดับ หนทางการแก้ไข ฟื้นฟูและช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ที่ขาดแคลนความช่วยเหลือในเรื่องนี้ และทางเฮียร์ไลฟ์ยังได้พูดคุยถึงสิ่งดีๆ และโครงการอื่นๆที่จะทำเพื่อสังคมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น ทำให้สังคมที่เราอยู่น่าอยู่ขึ้น และทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และท้ายสุดได้มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 

ในอนาคตเฮียร์ไลฟ์ยังได้มีแผนที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม สู่การพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมต่อไป เพราะเราเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

หากมีคำปรึกษา หรือข้อสงสัย สามารถสอบถาม และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากทางเฮียร์ไลฟ์ได้ที่ไลน์ medel.service หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และติดตามข่าวสารดีๆ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th