PRTHAINEWS

หลังจากปีเก่าผ่านไป เข้าสู่ช่วงพุทธศักราชใหม่ปี 2563 เริ่มต้นในเดือนแรกกับเดือนมกราคม เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกับวันเด็ก ทางบริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด จัดกิจกรรม “Children ชิลเล่น วันเด็กสุขสันต์” เพื่อให้น้องๆผู้ใช้ประสาทหูเทียมได้มาสนุกร่วมกันในวันเด็ก โดยงานจัดขึ้นที่บริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

 

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการบริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด และเป็นผู้บริหารเมดเอลกลุ่มประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน โดยงานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ เนื่องในวันเด็กเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เรียกได้ว่าได้รับทั้งความสนุก ความรู้ และ ได้มาพบปะสังสรรค์กันระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และน้องๆผู้ใช้ประสาทหูเทียมอีกด้วย

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับน้องๆในวันเด็ก นำทีมโดยครูปึง คุณศิริพร โทขันธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเด็ก และพนักงานเมดเอล ร่วมกันส่งมอบความสุข ความสนุกผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมีมากมายหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมออกเสียง ตอบคำถามชิงรางวัล, อยากให้รู้ หนูเก่งกล้า หรือ Dancing On The Floor เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่ยกมา นอกจากจะทำให้น้องๆได้รับความสนุกแล้ว ยังสอดแทรกการฝึกพัฒนาการด้านการออกเสียง และด้านการพูดให้กับน้องๆ และช่วยฝึกพัฒนาการด้านอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น การช่วยส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสัมพันธ์ตาและมือ

 

ในส่วนของการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรคือ ครูข้าว คุณธนิษฐา พักตรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและฝึกฝนสมรรถภาพทางการได้ยิน โดยหัวข้อในการอบรมคือ “Chic & Share” ซึ่งจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อเข้าสู่การศึกษาปฐมวัย ทั้ง 5 ด้านผ่านการเล่น และมีกิจกรรม Workshop เรื่องวิธีการเล่นกับลูกที่เหมาะสม และการประยุกต์ของใกล้ตัวที่ผู้ปกครองสามารถนำมาเล่นกับลูกได้ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม “เป่าสี แสนสนุก” 2. กิจกรรม “พับสี Easy easy” 3. กิจกรรม “พิมพ์ภาพ มหาสนุก” และ 4.กิจกรรม “แป้งโด พาเพลิน” ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย ทำให้ผู้ปกครองได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้น และมีวิธีการที่จะเล่นหรือทำกิจกรรมกับน้องๆมากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆได้เติบโต และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และยังสามารถได้ยินเสียง และกลับมารับเสียงทุกเสียงได้อีกครั้ง

 

นอกจากกิจกรรมวันเด็กที่ทางเมดเอลได้จัดขึ้นให้กับน้องๆผู้ใช้ประสาทหูเทียมแล้ว ในเดือนต่อไปยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย ให้น้องๆได้เข้าร่วมสนุกกัน และจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมต่างๆ และสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ทางไลน์ medel.service หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมายได้ทาง www.hearlife.co.th