PRTHAINEWS

คุณสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ร่วมกับทีมงาน CSR และทีมช่างบริการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน สาธิตวิธีการล้างแอร์และบำรุงรักษา พร้อมมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้กับโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาเลือกงานอาชีพช่างเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ และครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดยกิจกรรมนี้จัดภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ซึ่งอีมิแน้นท์แอร์ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีซ้อน เพราะเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและทำตามเกณฑ์ที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด