PRTHAINEWS

CADT DPU เตรียมเปิดโครงการ One Day Pilot บินตามฝัน 1 วันกับเครื่องฝึกบินจำลอง” สำหรับน้องม. ปลาย เป็นครั้งแรก ! เน้นปูพื้นฐานการบิน พร้อมฝึกบินจริงด้วย Flight Simulators แบบ Cessna และ Boeing

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAAมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า เมื่อปี 2562 CADT และ DAA ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี ที่ชื่นชอบและสนใจอาชีพด้านการบิน เข้าร่วมโครงการ Youth Flying Club ซึ่งเป็นชมรมสำหรับเยาวชนคนการบิน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนั้น เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการบินเบื้องต้น พร้อมพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มด้านการออกแบบอากาศยาน รวมถึงเตรียมพร้อมวางแผนการศึกษาในอนาคตบนเส้นทางสายอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน   จุดเด่นหลักของกิจกรรม คือ การได้ฝึกบินจริงด้วยเครื่องบินซิมมูเลเตอร์ (Flight Simulator) พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย แต่ภายหลังจากนั้นได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นไปตามมาตการของภาครัฐ ทางสถาบันฯ ต้องงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคด้วย

น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีการควบคุมโรคที่ดีขึ้น ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้กิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดได้ ในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัวและคาดว่าในปี 2567 จะมีความต้องการแรงงานมากขึ้น เนื่องจากผู้คนทั่วโลกเริ่มมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินมีความต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในหน่วยงานด้านการบิน และเพิ่มพูนทักษะ Multi-tasking การจากการขับเครื่องบิน   สถาบันการบิน มธบ. (DAA) จึงจัดโครงการ “One Day Pilot บินตามฝัน 1 วันกับเครื่องฝึกบินจำลอง” ขึ้น เพื่อเชิญชวนเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมปลายที่อยากลองเป็นนักบิน เข้ามาอบรมความรู้พื้นฐานด้านการบินสากล พัฒนาความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

“อยากเชิญชวนนักเรียน และเยาวชนที่สนใจ ที่มีความฝันอยากเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการ One Day Pilot นี้ เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานในด้านการบินแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนไอเดียพร้อมอัพเดทข่าวสารในแวดวงการบินกับนักบินรุ่นพี่ ที่พิเศษสุดคือการได้ฝึกบินจริงด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง หรือ Flight Simulators ทั้งแบบเครื่องบินเบาขนาดเล็ก Cessna 172-G1000 และเครื่องบินไอพ่น Boeing 737-800NG โดยมีนักบินจริงดูแลตลอดการบิน นอกจากนี้หลังจบกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร ปีกนักบินโลหะ และใส่ชุดนักบินพร้อมถ่ายภาพที่ระลึกกับนักบินในห้องนักบิน (Cockpit) Boeing 737-800NG อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจหรืออยากซื้อเป็นของขวัญให้คนที่รัก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: DAA สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ Line@daa_dpu” น.ต.ดร.วัฒนา กล่าว