PRTHAINEWS

จุรินทร์ นำ พาณิชย์ลุยแพร่ Kick off เดินหน้าจ่ายส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดให้เกษตรกรทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ KICK OFF ขึ้นเหนือเดินหน้าจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี2 และมอบแคชเชียร์เช็ค จํานวน 4 รายและโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จํานวน 10 ราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่