PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย กำหนดจัดงานเปิดตัวครั้งใหม่ภายใต้แนวคิด “Dusit Thani College…MOVING FORWARD” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยดุสิตธานี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนา การตอกย้ำในแบรนด์ของวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมแนะนำอธิการบดีคนใหม่ผู้ที่จะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โดยภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและทิศทางของภาคธุรกิจการศึกษา จากคุณศิรเดช โทณวณิก ทายาทรุ่นที่ 3 ของกลุ่มดุสิตธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ASAI Hotels รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ Dusit International และรักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการศึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในภาคธุรกิจการศึกษาในเครือดุสิตธานี ประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นต้น โดยในส่วนของวิทยาลัยดุสิตธานีนั้นมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังมีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง อาทิเช่นการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม การปรับแผนการสอนให้เป็นระบบดิจิทัลก้าวทันสถานการณ์ การสร้างความสมดุลในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความหลากหลาย การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจการศึกษาของกลุ่ม ดุสิต ก็ยังคงวางแผนพัฒนาธุรกิจทางด้านการศึกษาให้มั่นคงและครอบคลุมเพื่อต่อยอดธุรกิจในระยะยาว การมุ่งเน้นหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นที่มีความแตกต่างสร้างความหลากหลาย และการเป็นสถาบันให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบริการอีกด้วย

จากนั้นเป็นการเปิดตัวอธิการบดีคนใหม่ มิส ฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ นักบริหารการศึกษาชาวดัตช์ ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการต่อยอดเพื่อพัฒนา บวกกับประสบการณ์ของมิส เกอร์เบนส์ กว่า 25 ปี

ทางด้านการบริหารและการศึกษา โดยตั้งเป้าจะนำพาวิทยาลัยดุสิตธานีให้กลายเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในธุรกิจ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย สร้างความพร้อมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ

จากนั้นอธิการบดียังได้แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยตั้งวางเป้าหมายสำหรับก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานีให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการบริการที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค เป็นสถาบันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมยกระดับสู่ความเป็นสากล

ภายในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล คุณศุภจี สุธรรมพันธ์ ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อพิเศษสำหรับงานนี้ คือ “New Norms, New Forms of Hospitality Industry ธุรกิจการบริการ กับวิถีชีวิตใหม่” ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้โดยตรงให้กับแขกที่มาร่วมงาน โดยครอบคลุมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในธุรกิจบริการ โดยการรวมเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นผู้นำในโลกของธุรกิจพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ แนวทางการสร้างธุรกิจการบริการในแบบต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซํ้าแบบใครพร้อมการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้รับบริการ การบูรณาการและทำความร่วมมือกับพันธมิตร ไปจนถึงการปรับการบริหารธุรกิจบริการให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตใหม่

ปิดท้ายของงาน “Dusit Thani College…MOVING FORWARD” ด้วยการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่สร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นการตอกย้ำความมีคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th