PRTHAINEWS

เฮเฟเล่ จัดกิจกรรม Carpenter Day @บ้านคลอง พิษณุโลก เชิญช่างไม้ต่อยอดความรู้วิชาชีพ

นายธนกร ผลพนิชรัศมี Traditional Trade Manager ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ และร้านค้าทั่วประเทศบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Carpenter Day @บ้านคลอง พิษณุโลก” เชิญช่างไม้จากบริษัทผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์และช่างไม้อิสระร่วมอบรมกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ ท๊อปหินครัว อุปกรณ์ Etercnoc สำหรัวครัวปูน และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ พร้อมสาธิตวิธีการประกอบและติดตั้งสินค้าเฮเฟเล่ ตลอดจนแนะนำเทคนิค การติดตั้งอุปกรณ์ล็อคอิเล็คนิกส์และอุปกรณ์ล็อครูปแบบต่างๆ เพื่อให้ช่างไม้นำไปใช้ต่อยอดพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำนวัตกรรมสินค้าใหม่จากประเทศเยอรมนีที่กำลังจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ช่างไม้ได้รู้จักและเรียนรู้กลไกของเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ๆ ก่อนใคร ซึ่งได้รับความสนใจจากช่างไม้ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก เมื่อเร็วๆนี้