PRTHAINEWS

ไอ.ซี.ซีฯ เปิดตัว “BSC STERITECH (บีเอสซี สเตอริเทค)” นวัตกรรมใหม่เปลี่ยนน้ำประปาในบ้านเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ COVID-19

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดตัวอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ BSC STERITECH (บีเอสซี สเตอริเทค) เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยนจากน้ำประปาภายในบ้าน ให้เป็น น้ำอิเล็กโทรไลต์ สามารถใช้ฆ่าเชื้อด้วยธรรมชาติ 100% อาทิ ฉีดพ่นดับกลิ่น ล้างผัก ผลไม้ ทำความสะอาดครัว ฉีดพ่นมือ ฉีดพ่นบริเวณผิวที่เป็นสิว ตลอดจนความสะอาดสุขอนามัยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับการจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 พร้อมผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ โดยมี นายสรโชติ อำพันวงศ์, นางกาญจนา ตั้งเสรีสุขสันต์, นางชุติมา ประเสริฐศรี, นายสมพล ชัยสิริโรจน์ ร่วมการันตีคุณภาพ ณ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อเร็วๆ นี้