PRTHAINEWS

รมว. กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานครบรอบ “SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมไทยแห่งอาเซียน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายภานุ แย้มศรี , นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ และครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ร่วมงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้