PRTHAINEWS

นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผนึกกำลังจิตอาสาร่วมกันนำอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ของใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ส่งมอบให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
สำหรับกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน และการมอบของใช้จำเป็นต่อสถานสงเคราะห์นั้น วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เดินหน้าจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม และยังถือเป็นการปลูกฝังด้านจริยธรรมอันดีให้กับนักศึกษารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรอีกด้วยเช่นกัน โดยนอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาและของใช้จำเป็นแล้ว จิตอาสาของวิทยาลัยยังได้ร่วมกันจัดเตรียมเมนูอาหารกลางวัน นั้นคือข้าวผัดอเมริกัน และชานมไข่มุก ปรุงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการโรงแรม ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นำมาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารและสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ มาจากการตั้งกล่องรับบริจาคของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยทั้งสิ้น www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th