PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดให้มี หลักสูตร “การบริหารคนและทีมงาน ด้วยเทคนิคสมัยใหม่” ขึ้นมาสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำให้งานประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดให้จองเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเริ่มเรียนวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

ทีมงาน ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่จะทำให้ทุกชิ้นงานประสบความสำเร็จ การจะบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จนั้นจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งองค์กรในยุคนี้ก็ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบทีมเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคพร้อมทั้งกลยุทธ์สมัยใหม่ในการบริหารคนและทีมงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้พนักงานที่มาจากพื้นฐานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่น วัย หรือทัศนคติ ได้ทำงานร่วมกันได้ดี มีความผูกพันกับองค์กร มีกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่งให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดี มีคุณภาพสูง

เนื้อหาของหลักสูตร “การบริหารคนและทีมงาน ด้วยเทคนิคสมัยใหม่” ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ประกอบไปด้วย บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาสายงานอาชีพ การรับผิดชอบต่อสังคม การทำ KPI ระบบสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริงจากโรงแรมที่มีแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้พัฒนา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณศิริวรรณ ขันตี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ และยังเป็นผู้เขี่ยวชาญด้านการบริหารบุคลากรโรงแรมและรีสอร์ท บริษัท สถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจ โดยเป็นการจัดอบรมในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมท่านละ 9,900 บาท www.dtc.ac.th

หมายเหตุ: ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu