PRTHAINEWS

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ร่วมสนับสนุน โครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่3ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งไวไว ร่วมสนับสนุน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ฯ มูลค่ากว่า 60,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนจำนวน 428 คนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (ที่4ซ้าย) ผู้ตรวจการแผ่นดินและนายธวัช เบญจาทิกุล (ที่5ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายชวลิต ธูปตาก้อง (ที่1ซ้าย) ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน, นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ (ที่6ซ้าย) เลขานุการกรม และนายเอกพงษ์ คำเทพ(ที่2ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์เส้นหมี่อบแห้งไวไว ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณโถง ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้