PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท และบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผนึกความร่วมมือจัดกิจกรรม “สร้างงาน สร้างอาชีพ พิชิตโควิด-19” สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาฝีมือด้านการประกอบอาหารไทย ให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพได้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 ณ พระราชวังพญาไท

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยดุสิตธานีเล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้มองหาแนวทางใหม่ ๆ จึงเกิดการประสานความร่วมมือกันของทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้เกิดการสร้างรายได้สามารถเยียวยาครอบครัวจากการถูกเลิกจ้างงาน ถูกลดเงินเดือน หรือผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมอีกด้วย วิทยาลัยดุสิตธานี ในส่วนของผู้ออกแบบการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของเมนูอาหารและขนมไทยโบราณให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถสร้างเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้เสริม อีกทั้งยังถือว่าเป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้ดำรงต่อไปอีกด้วย

ในกิจกรรม “สร้างงาน สร้างอาชีพ พิชิตโควิด-19” เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเมนูต่าง ๆ ตามความถนัดและความชอบของตนเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วยการทำเมนูอาหารไทย เมนูขนมไทยโบราณ ศิลปะการร้อยพวงมาลัย และศิลปะการแกะสลัก เป็นต้น โดยการเรียนการสอนถูกจัดขึ้น ณ พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามเมนู หรือหลักสูตรที่ต้องการ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อพระราชวังพญาไทผ่านทางเฟซบุ๊ค: พระราชวังพญาไท หรือ โทร. 081-621 8761