PRTHAINEWS

เปิดนิทรรศการ “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” หวังให้มีการ รื้อฟื้น และสืบสาน ก่อนสูญหายไปจากแผ่นดิน

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” มีผลงานกว่า 300 ชิ้นที่ใกล้สูญหาย มาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่มีอายุกว่า 200 ปี เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2563 หวังให้เป็นพลังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างฝีมือรุ่นหลังร่วมรื้อฟื้น สืบสาน รักษาให้ดำรงคงอยู่ และพัฒนาปรับประยุกต์ ไปสู่ประโยชน์แห่งการใช้สอยในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้สูญหายจากผืนแผ่นดินไทยไปตามกาลเวลา โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์, นายพรพล เอกอรรถพร, นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ และนายมนู เสตะกลัมพ์ ร่วมงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้