PRTHAINEWS

เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมฯได้รับใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

นอกจากนี้ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ผ่านมาตรฐานการประเมินด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ Thai Stop COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย