PRTHAINEWS

แอนเดรส รูบิโอ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับ“ตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวยั่งยืนจาก ยูเนสโก” ซึ่งแสดงถึงคำมั่นสัญญาที่โรงแรมฯ ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชุน ณ โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย